Obchodní právo

Zakládáte obchodní společnost v České republice? Začínáte podnikat? Chcete provést změny ve společnosti? Chcete získat živnostenské oprávnění? Odmítá Vám obchodní partner či jiný subjekt proplatit fakturu za poskytnuté plnění (zboží, služby, přepravu…)? Potřebujete stálé poradenství v oblasti obchodního práva?

 Mezi klienty advokátní kanceláře patří především živnostníci a menší až středně velké společnosti. Velký podíl firemních klientů máme z finanční sféry, zejména sektoru spotřebního a podnikatelského financování, a dále potom z oblasti realitních kanceláří, telekomunikací a stavebnictví. Zakládáme klientům obchodní společnosti a zajišťujeme veškeré korporátní záležitosti, aby se mohli věnovat svému podnikání. Spolupracujeme se zapsanými notáři a jsme tak schopni zajistit formu pro veškeré úkony. S klienty z řad obchocních korporací míváme nejčastěji sjednanou měsíční paušální odměnu, cena je pak závislá na rozsahu poskytovaných služeb.

 Veškeré postupy připravujeme klientům na míru dle jejich obchodního modelu, jedině tak jsme schopni pochopit jejich podnikání a správně ošetřit veškerá potenciální rizika.

 

Oblasti obchodního práva, ve kterých nabízíme komplexní právní služby:

 •  právo obchodních společností (založení, přeměny, zrušení, valné hromady)
 • nekalá soutěž (klamavá reklama, klamavé označení zboží a služeb, nebezpečí záměny, parazitování, zlehčování, srovnávací reklama apod.)
 • ochrana spotřebitele zejména pro e-commerce a finanční společnosti
 • obchodní rejstřík (zápisy, změny, výmazy)
 • obchodní závazkové vztahy (kupní smlouvy, smlouvy o dílo, úvěrové smlouvy, mandátní smlouvy, všeobecné obchodní podmínky, apod.)
 • náhrada škody a bezdůvodné obohacení
 • předsmluvní odpovědnost
 • zajištění závazků (zástavní právo, ručení, smluvní pokuta, apod.)
 • příprava na novou legislativu
 • sporná agenda (soudní a rozhodčí řízení, Mgr. Jan Marek je od roku 2013 rozhodcem zapsaným u Ministerstva spravedlnosti ČR pod číslem osvědčení o zápisu č. 508)
 • GDPR agenda
 • trestní odpovědnost právnických osob (Trestní právo)
 • pracovněprávní poradenství, právní úprava švarcsystému, příprava pracovněprávních interních předpisů (Pracovní právo)
 • zastupování před úřady (Správní právo)

Kontaktujte nás

6 + 1 =