Pracovní právo

Nezaplatili Vám mzdu či odstupné? Byl Vám neprávem ukončen pracovní poměr? Stal se Vám pracovní úraz? Způsobil Vám zaměstnavatel či zaměstnanec škodu?

 

Oblasti pracovního práva, ve kterých nabízíme komplexní služby týkající se pracovních poměrů:

  • vznik pracovního poměru (pracovní smlouvy, zkušební doby, pracovní poměry na dobu určitou apod.)
  • změny pracovního poměru (převedení na jinou práci, pracovní cesty, přeložení apod.)
  • ukončení pracovního poměru (výpovědi, okamžitá zrušení pracovních poměrů, dohody o skončení pracovního poměru, nároky z neplatných rozvázání pracovních poměrů apod.)
  • dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti)
  • pracovní doba a doba odpočinku (přestávky v práci, práce přesčas, pracovní pohotovost apod.)
  • odměňování (mzdy, platy, příplatky za práci přesčas, naturální mzdy, náhradní volna apod.)
  • náhrada výdajů v souvislosti s výkonem práce (cestovní náhrady apod.)
  • překážky v práci na straně zaměstnance (mateřské dovolené, rodičovské dovolené apod.)
  • překážky v práci na straně zaměstnavatele (nároky na náhrady mzdy při prostojích apod.)
  • náhrada škody (odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění, apod.)

Kontaktujte nás

1 + 8 =