Trestní právo

Advokátní kancelář poskytuje právní pomoc v široké oblasti trestního práva. Podáváte trestního oznámení? Jste obviněn z trestného činu? Jste poškozený v trestním řízení? Jdete na výslech či podání vysvětlení? Uplatňujete náhradu škody nebo újmy v trestním řízení? Způsobili jste dopravní nehodu? Jste obviněni z podvodu? Mgr. Jan Marek je specialista a advokát na trestní právo, kterému se věnuje již od založení advokátní kanceláře.

 

Oblasti trestního práva, ve kterých poskytujeme komplexní právní služby:

 • obhajoba v přípravném řízení i v řízení před soudy všech stupňů
 • zastupování poškozených a vymáhání náhrady škody způsobené trestným činem (včetně civilního řízení)
 • pomoc obětem domácího násilí (vykázání agresora ze společného obydlí a zákazu vstupu do něj)
 • zastupování zúčastněných osob
 • zastoupení ve vykonávacím řízení
 • zastupování v řízení o povolení obnovy řízení a v obnoveném řízení
 • zastupování v řízení o dovolání
 • sepisy podnětů k podání stížnosti pro porušení zákona
 • sepisy trestních oznámení
 • sepisy odvolání a dovolání
 • sepisy ústavní stížnosti
 • příprava compliance programů v rámci trestní odpovědnosti právnických osob
 • ex offo zastupování

Trestní právo je náročná právní disciplína, které se nevěnuje mnoho advokátů. Přesto je to zcela zásadní a na životy lidí může mít obrovský vliv. Vzhledem k tomu je výběr advokáta, který má v trestním právu zkušenosti, a advokátní kanceláře zcela zásadní. I pokud jste nevinní, tak potřebujete dobrého právníka.

Mgr. Jan Marek je advokát a specialista na trestní právo.

Kontaktujte nás

6 + 8 =